Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochotnicza Straż Pożarna - Biszcza Ochotnicza Straż Pożarna - Biszcza

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Utworzono dnia 17.04.2019
Czcionka:

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W Biłgoraju

Po przeprowadzonej analizie zdarzeń występujących na terenie naszego powiatu
stwierdzono dużą  ilość pożarów obiektów mieszkalnych. Główną przyczyną tych pożarów jest nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Tego typu zdarzenia niejednokrotnie połączone są z tragicznymi skutkami dla mieszkańców. W skali całego województwa lubelskiego w ubiegłym roku w tego typu zdarzeniach poniosło śmierć  41 osób w tym jedna na terenie naszego powiatu. Tylko w I kwartale br. na terenie województwa zanotowano 20 ofiar pożarów budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie działań wśród społeczności mających na celu uświadomienie zagrożeń pożarowych oraz rozpowszechnienie możliwości instalowania autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla.

Materiały informacyjne na temat bezpiecznych zachowani można zasięgnąć na stronie internetowej www.straz.lbl.pl w zakładce PORADY.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Nadmienić należy, że zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (tj. Dz. U. Z 2018 r., poz. 683 ze zm.), właściciel budynku, a także na podstawie umowy lub innych przepisów zarządca lub użytkownik są zobowiązani do:

  • Przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych i instalacyjnych,
  • Wyposażenia obiektu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • Zapewnienia konserwacji i naprawy urz¹dzeñ przeciwpożarowych i ganić,
  • Przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • Zapewnienia osobom przebywaj¹cym w budynku bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji.


W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony Przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r.  (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) istnieje nakaz usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich ubytkowania od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące.

 

 

 

 

logo_zosp.png

okladka_pozary_wewn._06.06.2017-02.png

druki2019.png

 

 
   
   
   

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 26

W tym miesiącu: 78

W poprzednim miesiącu: 116

Wszystkich: 4906