Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochotnicza Straż Pożarna - Biszcza Ochotnicza Straż Pożarna - Biszcza

OSP Biszcza I

Czcionka:

 

OCHOTNICZA STRAŻ POZARNA BISZCZA I

 

Jednostka powstała w 1924 roku z inicjatywy Pana Aleksandra Skrobca ówczesnego Sekretarz Gminy. Pierwszy skład osobowy obejmował 20 młodych, aktywnych mieszkańców wsi Biszcza. Pierwszym Prezesem został Józef Konopka, Naczelnikiem Aleksander Skrobiec, Skarbnikiem Franciszek Hułas a gospodarzem Michał Blicharz.

Była to pierwsza organizacja społeczna działająca na tutejszym terenie.

Ze społecznych składek zakupiono sikawkę ręczną, dwa beczkowozy,

drabinę i bosaki. Jako środki transportu Zarząd Gminy wyznaczył 4 furmanki konne a sygnałem alarmowym była trąbka.

Pierwszą remizę wybudowano w 1926 roku a plac pod jej budowę ofiarował Wójt Józef Hułas. Remiza ta służyła do przechowywania sprzętu ale stała się też Ośrodkiem Kultury całej miejscowości. Następne budynki remiz Jednostka budowała i oddała do użytku w roku 1964 i w 1993.

Pierwszy Sztandar Jednostka otrzymała w 1926 i był w jej posiadaniu do

II Wojny Światowej. Obecnie Jednostka jest w posiadaniu drugiego Sztandaru nadanego jej w 1984 roku.

Jedną z form działalności kulturalnej było powołanie w 1926 roku orkiestry dętej, która działała do września 1939 roku kiedy to instrumenty zostały zagarnięte przez Armię Czerwoną. Pierwszym Kapelmistrzem był Franciszek Mastyło, a instrumenty zakupione były przez Zarząd Gminy.

W 1931 Zarząd Gminy ze środków funduszu gminnego zakupił pierwszą motopompę i syrenę ręczną tzw. "Syfon". Działalność Jednostki została zahamowana w 1939r nie mniej jednak druhowie dalej zabezpieczali środowisko przed pożarami. W 1941 roku Prezes Jednostki - Sekretarz Gminy Piotr Rejman został aresztowany i wywieziony do Oświęcimia gdzie zginął. Zginęli również druhowie: Stanisław Buła, Jan Karczmarczyk, Władysław Kucharz i Jan Morawski.

Od 1945 roku OSP wznowiła działalność i przy pomocy Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Biłgoraju osiągnęła wysoki poziom gotowości bojowej. W 1966 roku Jednostka otrzymała pierwszy samochód marki "Żuk" staje się jednostką typu "S". Od 1973 roku otrzymaliśmy samochód bojowy typu "Star". Następne samochody zakupiono przy wkładzie finansowym jednostki w roku 1993 i 2001.

W ramach prac społecznych na rzecz środowiska druhowie strażacy brali czynny udział w budowie dróg, Ośrodka Zdrowia, Szkoły i innych pracach społecznie użytecznych, braliśmy również udział w pomocy dla poszkodowanych przez huragan (1997r) pomocy dla ofiar powodzi w 1997 i 2001 w powiecie Opole Lubelskie i Krasnystaw.

W ramach współzawodnictwa na szczeblu gminy Jednostka wielokrotnie wygrywała. Wygrywaliśmy również zawody powiatowe i rejonowe a najlepszą V lokatę w zawodach wojewódzkich osiągnęliśmy w 1992 roku. - Naszymi gośćmi byli poza Komendantami Wojewódzkimi PSP Pan Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Głównego Związku OSP, posłowie na sejm Lesław Podkański, Jan Kowalik, Henryk Wujec, Wojewoda Zamojski Stanisław Rapa

Gościliśmy trzykrotnie strażaków z Schwäbisch Hall - Niemcy

Od roku 1997 jesteśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Systematycznie uczestniczymy w obchodach świąt Państwowych i strażackich, kościelnych organizowanych na terenie gminy i poza jej granicami. Za naszą pracę i osiągnięcia otrzymaliśmy wiele odznaczeń i wyróżnień. W 2004r. na 80-lecie jednostce nadano Złoty Medal za zasługi w ochronie P.Poż.

 

 

 

SKŁAD ZARZĄDU OSP RP W BISZCZY I

 

 

 1. Prezes – Tomasz Kucharz
 2. V-ce Prezes – Naczelnik – Jarosław Rączka
 3. V-ce Prezes – Jerzy Kuliński
 4. Z-ca Naczelnika – Jan Bryła
 5. Sekretarz – Arkadiusz Kutryn
 6. Skarbnik – Krzysztof Buła
 7. Kronikarz – Anatol Żyła
 8. Gospodarz – Eugeniusz Grabek
 9. Członek Zarządu – Dariusz Żyła

 

  

SKŁAD OSOBOWY OSP Biszcza I w 2013 r.

 

1.Blacha Krzysztof

2.Blicharz Eugeniusz

3.Blicharz Piotr

4.Bryła Jan

5.Buła Krzysztof

6. Czekirda Marcin

7.Ćwikła Stanisław

8.Dyjak Antoni

9.Głąb Józef

10.Grabek Eugeniusz

11.Kiszczak Jacek

12. Kiszczak Krzysztof

13.Kniaź Jan

14.Kostrubiec Ryszard

15. Kowal Andrzej

16.Kucharz Marek

17.Kucharz Tomasz

18.Kukiełka Ryszard

19.Kukiełka Sławomir

20.Kuliński Jerzy

21.Kutryn Arkadiusz

22.Kutryn Łukasz

23.Lewkowicz Kazimierz

24.Lewkowicz Stanisław

25. Mielech Paweł

26. Nicpoń Józef

27.0strowski Henryk

28.Pałubski Henryk

29.Pałubski Kazimierz

30. Petlak Wojciech

31.Rączka Jarosław

32. Rymarz Tomasz

33.Sarzyński Tadeusz

34.Szuper Szymon

35. Tutka Leszek

36.Waręciak Arkadiusz

37.Waręciak Adam

38. Zygmunt Ernest

39.Zygmunt Ireneusz

40. Zygmunt Paweł

41.Zygmunt Piotr

42. Zygmunt Wojciech

43.Żuk Eugeniusz

44.Żuk Łukasz

45. Żuk Marek

46. Żuka Michał

47.Żyła Anatol

48.Żyła Dariusz

 

SKŁAD ZARZĄDU OSP RP W BISZCZY I

2016 - 2021

 

 1. Prezes – Tomasz Kucharz

 2. Wiceprezes - naczelnik – Jarosław Rączka

 3. Wiceorezes – Jerzy Kuliński

 4. Z-ca Naczelnika – Jan Bryła

 5. Sekretarz – Marek Kucharz

 6. Skarbnik – Marcin Czekirda

 7. Gospodarz – Anatol Żyła

 8. Kronikarz – Paweł Mielech

 9. Członek – Wojciech Petlak

   

   

KOMISJA REWIZYJNA OSP:

 

1. Przewodniczący – Piotr Blicharz

2. Wiceprzewodniczący – Henryk Ostrowski

3. Członek – Eugeniusz Żuk

 

 

 

 

logo_zosp.png

okladka_pozary_wewn._06.06.2017-02.png

druki2019.png