Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochotnicza Straż Pożarna - Biszcza Ochotnicza Straż Pożarna - Biszcza

OSP Biszcza II

Czcionka:

Ochotnicza Straż Pożarna Biszcza II

 

Odradzające się  w okresie powojennym duże zainteresowanie społeczeństwa, szczególnie wiejskiego ruchem strażackim, który wnosił nie tylko potrzebę walki z żywiołem, ale również był i jest do dzisiaj w większości – centralnym ośrodkiem życia kulturalno – rozrywkowego na wsi, a także kultywowania tradycji.

Pod koniec lat pięćdziesiątych z inicjatywy kilku mieszkańców naszej wsi Cz. Sołtysa, Jana Żymiełki, Leona Kniazia powstała 9–cio osobowa sekcja, która wchodziła w skład OSP z Biszczą I. Wyposażona została w ręczną sikawkę oraz komplet węży. Miejscem przechowywania tego sprzętu była stodoła miejscowego gospodarza P. Tychanewicza.

         Po dwóch latach działalności tj.w 1959 roku ze względu na dużą ilość chcących wstąpić w jej szeregi postanowiono utworzyć własną jednostkę OSP i rozpocząć budowę remizy. Zryw strażaków oraz części mieszkańców był bardzo duży, gdyż jesienią tegoż roku zostały wylane fundamenty pod remizę, a wczesną wiosną strażacy sami zaczęli wytwarzać cegłę w cegielni położonej na obrzeżach lasu „Baba” będącej również spółką kilku miejscowych gospodarzy oraz strażaków. Drzewo na budowę pochodziło wyłącznie od mieszkańców jako darowizna.

          Ukończenia oraz otwarcia dokonano w 1961 roku. W tym również roku z Powiatowej Komendy Straży w Biłgoraju na stan przyjęto pierwszy sprzęt mechaniczny – motopompę „Leopolidia”. Operatorami zostali strażacy Paweł Kolbuch w początkowym okresie a następnie Jan Żyła. –służyła do 1968 roku, a wymieniona została na motopompę typu: Polonia PO 3 będącą na wyposażeniu do dzisiaj.

 

       W dniu 11 października 1960 roku w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Biłgoraju została zarejestrowana Nasza Jednostka z następującym składem zarządu:

Prezes                  – Czesław Sołtys

Naczelnik              – Nizio Franciszek          Sekretarz   – Żymiełko Jan

Z – ca Naczel.       – Kolbuch Paweł            Gospodarz – Nizio Piotr

Starosta                – Buła Antoni                 Członek     – Kolanica Józef

Przez pozostałe lata swojej działalności funkcję Prezesa pełnili: Tadeusz Tryka, Julian Kurzyna, a obecnie TadeuszDerylak – funkcję Naczelnika: Jan Kotulski, Władysław Zwolak, Leszek Nizio, a obecnie Bogdan Młynarz.

Od 1991 r. członkiem naszej jednostki jest  Z–ca Wójta– PrezesZarządu gminnego Związku OSP PP w Biszczy Dh. H. Kłało jest to dla nas zaszczyt, że pomimo zmiany miejsca zamieszkania nie wyrzeka się członkostwa w naszej OSP.

W roku 1997 po zmianie zarządu Jednostka postawiła sobie za cel na najbliższe lata – zakupienie samochodu pożarniczego oraz rozbudowę naszej remizy. Zrealizowaliśmy na razie w połowie nasze plany tj. od OSP w Nowej Wsi Książęcej w woj. Wielkopolskim zakupiliśmy samochód pożarniczy typu: GBA marki Mercedes – 408 na który w większości zgromadziliśmy fundusze wykonując prace społecznie użyteczne oraz dzięki Radzie Sołeckiej z Biszczy II, Panu Marianowi Tutce wywodzącemu się z naszej wsi, a obecnie zamieszkałemu w Dąbrowie Górniczej, Panu Krzysztofowi Ćwiekowi z Biszczy II oraz Zarządowi Rady Gminy Biszcza ,Pani Wójt, Przewodniczącemu Rady Gminy i wszystkim radnym, a także pracownikom Urzędu Gminy

Jednym z naszych celów była również planowana rozbudowa naszej remizy, lecz ze względu na wprowadzone w życie reformy w samorządach i nie tylko, brak jest w budżecie gminy środków na ten cel. Dokumentacja na wspomnianą rozbudowę przewiduje – przedłużenie sali, dobudowanie garażu oraz zaplecza socjalno – gospodarczego.

 

         W okresie istnienia 40 lat należy również wspomnieć o tych którzy odeszli z naszych szeregów zostawiając po sobie swój wkład w rozwój tej Jednostki, a byli to Druhowie:

Nizio Piotr; Pyda Jan; Sołtys Stanisław; Kolbuch Paweł; Tutka Wawrzyniec;

Portka Jan; Zwolak Julian; Marczak Kazimierz; Mura Antoni; Buła Antoni;

Nizio Franciszek; Nizio Andrzej; Marczak Czesław

 

W planach na przyszłość zamierzamy również poprawić wyposażenie w sprzęt:

Węże tłoczne, ssawne, rozdzielacz oraz zakupienie motopompy P 05 i radiotelefonu typu Motorolla do naszego samochodu jak również dalsze przyjmowanie młodzieży w nasze szeregi.

Obecnie czynnych członków OSP Biszczy II na dzień dzisiejszy mamy:

Babij Krzysztof; Bąk Tadeusz; Cios Jan; Ciosmak Grzegorz; Derylak Tadeusz;

Fajks Mariusz; Fedak Mariusz; Figarski Edward; Figarski Mariusz;

Kolanica Kazimierz; Kowal Krzysztof; Kłało Henryk; Kotulski Jan;

Kurzyna Julian; Kurzyna Szczepan; Łokaj Józef; Małek Mariusz;

Młynarz Adam; Mura Jan; Nizio Leszek; Olszówka Józef; Ostrowski Tomasz;

Pottka Piotr; Pudło Stanisław; Rzeźnik Andrzej; Słoma Bogusław;

Zwolak Mariusz; Zwolak Ryszard; Zwolak Władysław; Zygmunt Henryk;

Żyła Arkadiusz; Żyła Damian; Żyła Eugeniusz; Mura Grzegorz; Stępień Adam;

Dorosz Krzysztof; Cios Rafał; Żyła Przemysław;

    

 

SKŁAD ZARZĄDU OSP RP W BISZCZY II

 

 

 1. Prezes – Eugeniusz Żyła
 2. V-ce Prezes, Naczelnik – Mariusz Zwolak
 3. V-ce Prezes – Henryk Kłało
 4. Z-ca Naczelnika – Bogusław Młynarz
 5. Sekretarz – Andrzej Grabias
 6. Skarbnik – Ryszard Zwolak
 7. Gospodarz – Piotr Portka

KOMISJA REWIZYJNA

 

1. Przewodniczący - Stępień Adam

2. Sekretarz - Fedak Mariusz

3. Członek - Małek Mariusz

SKŁAD OSOBOWY OSP Biszcza II w 2014 r.

 

1. Bień Paweł

2. Pudło Sławomir

3. Bednarz Mateusz

4. Cios Jan

5. Dahrouj Damian

6. Derylak Tadeusz

7. Fedak Mariusz

8. Kłało Henryk

9. Kolanica Kazimierz

10. Kowal Krzysztof

11. Grabias Andrzej

12. Ostrowski Piotr

13. Łyda Tomasz

14. Łyda Grzegorz

15. Małek Mariusz

16. Młynarz Adam

17. Młynarz Bogdan

18. Stępień Grzegorz

19. Mura Grzegorz

20. Mura Jan

21. Nizio Sylwester

22. Nizio Leszek

23. Ostrowski Tomasz

24. Portka Piotr

25. Pudło Krzysztof

26. Rzeźnik Andrzej

27. Słoma Bartłomiej

28. Sprysak Paweł

29. Stępień Adam

30. Zwolak Mariusz

31. Zwolak Ryszard

32. Żyła Arkadiusz

33. Żyła Eugeniusz

34. Żymiełko Mateusz

35. Zwolak Mateusz

36. Zybowski Jerzy

37. Stępniowski Wojciech

38. Jędorowski Mateusz

39. Barcicki Krzysztof

40. Sularz piotr

41. Żelazko Paweł

SKŁAD ZARZĄDU OSP RP W BISZCZY II

2016 - 2021

 

 1. Prezes – Fedak Mariusz

 2. Naczelnik – Małek Mariusz

 3. V-ce Prezes – Stępień Adam

 4. Z-ca Naczelnika – Zwolak Mariusz

 5. Sekretarz – Grabias Andrzej

 6. Skarbnik –Zwolak Ryszard

 7. Gospodarz – Młynarz Adam


 

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP:

 

1. Przewodniczący – Bogdan Młynarz

2. Sekretarz – Grzegorz Łyda

3. Członek – Sprysak Paweł

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny