Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochotnicza Straż Pożarna - Biszcza Ochotnicza Straż Pożarna - Biszcza

OSP Bukowina

Czcionka:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUKOWINIE

 

             W marcu 1927r. z inicjatywy mieszkańców wsi Bukowina została zorganizowana w warunkach wiejskich Straż Ogniowa. Pierwszymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie byli:

Piotr Szymanik, Wojciech Dyjak, Stanisław Szymanik, Józef Mazurek, Maciej Niedzielski, Andrzej Pędziwiatr, Ludwik Blicharz, Roch Makuch, Michał Żołopa, Jan Szymanik, Wawrzyniec Ślusarz, Sebastian Szymanik, Sebastian Piebiak, Wawrzyniec Maciocha, Maciej Piebiak, Jan Fus, Piotr Niedzielski, Jan Larwa, Wawrzyniec Kożuszek, Michał Łuszczek.

Było również trzech furmanów Andrzej Klecha, Sebastian Kudach, Wojciech Mirek.

 Spośród wyżej wymienionych druhów ukonstytuował się pierwszy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie:

Józef Mazurek – Prezes,

Piotr Szymanik – Naczelnik,

Stanisław Szymanik – Skarbnik,

Ludwik Blicharz – Gospodarz,

Maciej Niedzielski – Zastępca Naczelnika.

 

 Stan liczbowy OSP wynosił 20 czynnych członków.

Na pierwsze wyposażenie jednostki został zakupiony ze składek pieniężnych mieszkańców wioski sprzęt strażacki, na który składały się: sikawka ręczna, węże ssawne, węże tłoczne, dwa bosaki, drapak, drabina tzw. Szczerbowskiego, dwie pochodnie, beczkowóz na drewnianym wozie o pojemności 400 litrów. Umundurowanie druhowie szyli we własnym zakresie z białego lnianego płótna z czerwonymi pagonami oraz parciane bojowe pasy, zakupiono mosiężne hełmy. W późniejszym czasie uszyto białe czapki rogatywki. Jednostka brała udział w licznych bojowo - sprawnościowych zawodach rejonowych i powiatowych. Wyjeżdżała do licznych pożarów. Z biegiem lat szeregi jednostki powiększały się o następnych druhów. Przyjęto w jej szeregi wielu nowych strażaków, między innymi w 1937r. wstąpił w jej szeregi do dziś żyjący Sebastian Mirek. Jednostka przetrwała do czasu wybuchu Drugiej Wojny Światowej. Podczas pacyfikacji wsi Bukowina znaczną część druhów wywieziono na przymusowe roboty do III Rzeszy, inni stanęli do walki z okupantem w placówkach Ruchu Oporu.

 

Po wyzwoleniu w 1945r. w mieszkaniu Michała Piecka została ponownie wznowiona działalność Straży Pożarnej. Jej organizatorami byli:

Piotr Niedzielski, Stanisław Klecha, Roch Szymanik, Jan Bulicz, Michał Piecko,

Jan Bryła, Andrzej Śmieciuch.

 

 Wybrano również zarząd OSP w skład, którego weszli:

Michał Leśniak – Naczelnik,

Maciej Piebiak – Zastępca Naczelnika,

Roch Szymanik – Prezes,

Stanisław Szymanik – Sekretarz,

Wojciech Mach – Gospodarz.

 

 Z upływem czasu szeregi jednostki się powiększały, powrócili w jej szeregi druhowie, którzy byli jej członkami przed wybuchem wojny. Na wyposażeniu jednostki pozostał sprzęt z przed wojny jednak już trochę zniszczony. Sprzęt był garażowany u druha Wojciecha Macha. W 1948r. Gminna Rada Narodowa w Biszczy przekazała dom mieszkalny, który został zestawiony w Bukowinie znajdował się w nim pomieszczenie na sprzęt oraz sala na urządzanie zabaw i zebrań wiejskich. W 1949r. z inicjatywy Zarządu Straży przystąpiono do równania terenu i gromadzenia materiałów na nową remizę.

W 1951r. rozpoczęto budowę nowej remizy, wykonano fundamenty, zaczęto wznosić mury. Prezesem OSP w tym czasie był druh Jan Łuszczek główny inspirator budowy remizy a naczelnikiem OSP – Michał Żołopa. Pustaki na remizę wykonywał Józef Bucior, a każdy członek straży zobowiązał się dać po jednej sośnie. Również inni mieszkańcy wioski nie będący członkami OSP oferowali pomoc. Budowę remizy ukończono w 1952r. W 1954r. pozyskano pierwszą motopompę M 200 z jednostki OSP Biszcza. W 1956r. wystarano się o drugą motopompę

M 600, była ona na wyposażeniu jednostki do 1964r. W 1964r. Komenda Powiatowa w Biłgoraju przekazała jednostce nową motopompę M 800, która znajduje się na wyposażeniu do chwili obecnej. Jesienią 1966r. zakupiono ciągnik z kasacji Kółka Rolniczego, który został wyremontowany oraz zakupiono rozrzutnik, który następnie przerobiono na przyczepę dwukołową, która służyła do transportu sprzętu strażackiego do pożaru i wyjazdu na zawody sportowo – pożarnicze. Od tego czasu skończyła się udręka furmanów, którzy wstawiali się na alarm z własnymi końmi i wozami przed strażnicą. Ciągnik służył do 1971r. W 1972r. jednostka otrzymała samochód GAZ – 51, który służył jednostce przez sześć lat, po czym przeznaczono go do kasacji. Przez rok czasu jednostka nie posiadała żadnego pojazdu. Musiała wrócić do łaski furmanów. W roku 1980 otrzymaliśmy od Komendy Rejonowej w Biłgoraju nowy samochód marki Żuk, który znajduje się na wyposażeniu do chwili obecnej.

W 1994r. druhowie na walnym zebraniu podjęli uchwałę o budowie nowego budynku remizy. Dzięki przychylności ówczesnego Wójta Gminy Pani Genowefy Tokarskiej 1995r. zlecono opracowanie projektu budowlanego na budowę Domu Ludowego. W 1996r. ówczesna Rada Gminy w Biszczy wprowadziła do planu inwestycyjnego budowę Domu Ludowego. Jesienią tego roku rozpoczęto w czynie społecznym wykopy pod fundamenty i betonowanie ław. Z uwagi na pilniejsze potrzeby inwestycyjne i możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz budowa domu ludowego została odłożona na lata następne. W 1998r. wznowiono prace przy budowie Domu Ludowego przez firmy budowlane, w tym czasie członkowie OSP przystąpili do zbiórki dobrowolnych wpłat pieniężnych oraz drzewa od mieszkańców Bukowiny. Zebrano wpłaty na kwotę 26 800 zł oraz drzewo na całość budynku. Staraniem Wójta Gminy Pani Genowefy Tokarskiej otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 180 tys. zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę Domu Ludowego, pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy. Budowę ukończono w maju 2004r. Również jesienią tego roku udało się zakupić ze środków Zarządu Głównego ZOSP, pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  budżetu Gminy nowy samochód bojowy STAR 266.

Strażacy w minionym okresie uczestniczyli w licznych pracach czynowych na rzecz środowiska przy budowie Szkoły Podstawowej w Bukowinie, zbiorników ppoż, Domu Ludowego i innych.

         W roku jubileuszu skład osobowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie przedstawia się następująco:

 

Kazimierz Mazurek – Prezes,

Edward Magoch – Wiceprezes

Mariusz Olekszyk – Naczelnik,

Andrzej Żołopa – Zastępca Naczelnika,

Tadeusz Maciocha- Sekretarz,

 Tadeusz Kożuszek – Skarbnik,

 Lucjan Dziedzicz – Gospodarz,

 Władysław Kita –członek Zarządu,

 Tomasz Bulicz – członek Zarządu,

 Marian Łuszczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

 Jan Mirek – V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

 Adam Śmieciuch – członek Komisji Rewizyjnej.

 

Członkowie OSP:

 

Kazimierz Bulicz

Mariusz Bulicz

Adam Fus

Andrzej Fus

Dariusz Jandrus

Juliusz Koszel

Roman Kożuszek

Piotr Kożuszek

Stanisław Kita

Władysław Kita

Bogdan Larwa

Marian Łuszczek

Jan Łuszczek

Krystian Maciocha

Eugeniusz Magoch

Sebastian Mirek

Jan Mirek

Adam Pisarczyk

Eugeniusz Śmieciuch

Grzegorz Siek

Tadeusz Szpyra

Sławomir Szymanik

Tadeusz Trembuła

Jan Zając

Zenon Żołopa

Eugeniusz Żołopa

Andrzej Ćwikła

 

 W roku 2013 skład osobowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie przedstawia się następująco:

 

Mariusz Bulicz – Prezes, Zastępca Naczelnika,

Andrzej Żołopa – Wiceprezes, Naczelnik,

Zbigniew Pyczko – Wiceprezes,

Tadeusz Maciocha- Sekretarz,

 Tadeusz Kożuszek – Skarbnik,

Zenon Żołopa – Gospodarz,

 Władysław Kita –członek Zarządu,

 Andrzej Ćwikła – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

  Adam Śmieciuch – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,

 Marian Łuszczek – członek Komisji Rewizyjnej.

 

Członkowie OSP:

 

Kazimierz Bulicz

Mariusz Bulicz

Adam Fus

Andrzej Fus

Dariusz Jandrus

Roman Kożuszek

Piotr Kożuszek

Stanisław Kita

Władysław Kita

Bogdan Larwa

Marian Łuszczek

Jan Łuszczek

Krystian Maciocha

Eugeniusz Magoch

Sebastian Mirek

Jan Mirek

Adam Pisarczyk

Eugeniusz Śmieciuch

Grzegorz Siek

Tadeusz Szpyra

Sławomir Szymanik

Tadeusz Trembuła

Jan Zając

Zenon Żołopa

Eugeniusz Żołopa

Andrzej Ćwikła

 

SKŁAD ZARZĄDU OSP RP W BUKOWINIE

2016 - 2021

 

 1. Prezes – Mariusz Bulicz

 2. Naczelnik – Jakub Bednarski

 3. Wiceorezes – Zbigniew Pyczko

 4. Sekretarz – Marian Łuszczek

 5. Skarbnik – Tadeusz Kożuszek

 6. Gospodarz – Mariusz Olekszyk

 7. Członek – Wojciech Więcław

   

   

KOMISJA REWIZYJNA OSP:

 

1. Przewodniczący – Tomasz Bulicz

2. Sekretarz – Sławomir Szymanik

3. Członek – Maciej Bartosiewicz

 

 

 

logo_zosp.png

okladka_pozary_wewn._06.06.2017-02.png

druki2019.png