Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochotnicza Straż Pożarna - Biszcza Ochotnicza Straż Pożarna - Biszcza

OSP Gózd Lipiński

Czcionka:

HISTORIA POWSTANIA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W GOŹDZIE LIPIŃSKIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Walka z ogniem prowadzona była przez ludzi już w zamierzchłych czasach, ale miała charakter dorywczy i niezorganizowany. Duża częstotliwość oraz groźne w skutkach pożary zmuszały mieszkańców miast i wsi do podejmowania środków ostrożności a szczególnie do organizowania się ludności w celu obrony przeciw pożarowej. Organizacją taką, której powstanie datuje się w drugiej połowie XIXw.  była i działa intensywnie do dziś Ochotnicza Straż Pożarna.

            W miejscowości naszej również powstała OSP. Wiosną 1952r. z inicjatywy mieszkańców wsi: Kobla Jana, Gocha Adama, Łosia Józefa, Kołodzieja Jana zorganizowana została zbiórka strażacka w której uczestniczyli:

           1. Grabiał Józef

           2. Ferenc Jan

           3. Sopylak Józef

           4. Kurzyna Jan

           5. Seroka Jan

           6. Lipiec Adam

           7. Pawęska Antoni

           8. Grab Stanisław

           9. Kmieć Józef

         10. Lewkowicz Jan

         11. Zwolak Jan

         12. Niemiec Edward

         13. Pierścionek Andrzej

         14. Łaśko Adam

         15. Bednarczyk Adam

         16. Pierścionek Maciej

         17. Pintal Stanisław

         18. Pintal Jan

         19. Mateja Józef

         20. Ćwikła Czesław

 

             Spośród w/w druhów wybrany został pierwszy Zarząd OSP w składzie:

1. Kurzyna Jan               - Prezes

2. Łoś Józef                    - Naczelnik

3. Ćwikła Czesław         - Skarbnik

4. Kmieć Józef               - Gospodarz

     

           Wybrano również trzech furmanów:

1. Pieczonka Jan

2. Pieczonka Wojciech

3. Zwolak Jan

 

           Drugiego czerwca 1952r. nasza jednostka została zarejestrowana w Komendzie Powiatowej OSP w Biłgoraju. Wyposażenie w sprzęt p.poż. otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej na który składały się:

        - sikawka ręczna

        - odcinków węży

        - drabinka

        - bosaki

        - toporki

 

 

          Z początkiem założenia OSP już w roku 1952 z inicjatywy zarządu rozpoczęliśmy budowę Strażnicy umiejscowionej po środku wsi. Materiały pochodziły :

- pustaki - z dwóch rozebranych obór z zabudowań opuszczonych przez                                                   Ukraińców

- drewno - każdy z mieszkańców zobowiązał się dać po jednej sośnie

- dachówka - wykonana we własnym zakresie, ponadto druhowie Pierścionek           Maciej i Pawęska Antoni zaciągnęli w Banku Spółdzielczym w Biszczy indywidualne kredyty na wykończenie Strażnicy na ogólną sumę 4 tyś. złotych.

 

        Uroczyste otwarcie odbyło się w 1953r. W nowo wybudowanym budynku znajdowało się pomieszczenie na sprzęt przeciw pożarowy, sala taneczna i podium dla orkiestry. Podczas otwarcia jedna sekcja naszych strażaków zaprezentowała się w galowych mundurach, które uszył krawiec z naszej wsi Dorocicz Tadeusz. Materiał /granatowe sukno/ czapki, dystynkcje druhowie zakupili w Rzeszowie z funduszy uzbieranych z zabaw tanecznych.

Ze względu na brak w minionym okresie ujęcia wody bieżącej /rzeki, strumyka/, które gwarantowało by zabezpieczenie pożaru podczas akcji gaszenia strażacy wykonywali w czynie społecznym zbiornik wodny o poj. 24 tyś. litrów w 1961r. położony przy końcu wsi w kierunku Harasiuk drugi zbiornik został wykonany w bliskiej odległości od Strażnicy podczas przeprowadzanej w 1960r. melioracji gruntów.

Gruntów roku 1960 jednostka otrzymała pierwszą motopompę M-400 od Komendy Powiatowej w Biłgoraju, która po roku zastała zamieniona na używaną M-800, ta z kolei służyła nam do 1972r. po czym otrzymaliśmy nową M-800 i jest ona do chwili obecnej na wyposażeniu naszej jednostki.

W latach 1960-80 działalność OSP w Goździe Lipińskim opierała się głównie na założeniach statusowych tj. udział w akcjach ratowniczych, zawodach, organizacji szkoleń itp.

W okresie tym zachodziły również zmiany w Zarządzie OSP na poszczególnych stanowiskach:

Kobel Jan-               od 1962 do 1970- Prezes

Lewkowicz Jan-      od 1970 do 1975- Prezes

Mateja Bronisław-  od 1965 do 1975- Naczelnik

Lipieć Adam-         od 1965 do 1975- Skarbnik

       Przez sześć lat nasza jednostka należała do Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Potoku Górnym, ponieważ w 1976r. Gmina Biszcza uległa likwidacji, a ponownie reaktywowano ją w 1982r. 

W dniu 13 maja 1981 roku przez środek naszej wsi przeszła burza o dużej sile niszczenia tzw. trąba powietrzna, która całkowicie zniszczyła budynek naszej remizy, część szkoły podstawowej oraz pozrywała dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Od tego czasu OSP została bez lokalu. Sprzęt    p. poż. przechowywany był mieszkaniu druha Zbigniewa Fusiarza natomiast zbiórki strażackie i walne zabrania odbywały się w mieszkaniu Naczelnika Henryka Pintala.

W związku z trudnymi warunkami lokalowymi szkoły podstawowej oraz OSP społeczeństwo naszej wsi wielokrotnie na zebraniach wiejskich i strażackich apelowało do władz gminnych o potrzebie budowy nowej szkoły i remizy. Decyzja o budowie połączonych ze sobą w/w obiektów zapadła jesienią 1983r. na zebraniu wiejskim przy ogólnej aprobacie mieszkańców wsi. Do budowy przystąpiono wiosną 1984r. Pomimo dużego zaangażowania społeczeństwa w początkowym okresie robót, postępu w budowaniu nie było ze względu na ograniczoną ilość środków przydzielanych na ten cel. W 1989r. budynek szkoły został w stanie surowym wykończony natomiast budowanie remizy zostało opóźnione ponieważ większość robót fachowych strażacy musieli wykonywać sami między innymi budowę garażu pomieszczenia gospodarczego oraz kuchni. Na dzień dzisiejszy obydwa obiekty zostały wykończone i oddane do użytku.

Strażacy naszej jednostki postanowili 1984r. reprezentować OSP Gózd Lipiński pod własnym sztandarem z godłem strażackim z jednej strony i św. Florianem patronem Strażaków drugiej strony. Zamówienie na w/w sztandar złożyli w Klasztorze Sióstr Zakonnych w Przemyślu. Wykonany został pod koniec 1985r. a na Wielkanoc 1986r. został poświęcony w Kościele w Goździe Lipińskim. Od tej pory  co roku na uroczystościach św. Floriana w Kościele parafialnym w Potoku górnym jednostka nasza uczestniczy pod sztandarem swojego patrona. W roku bieżącym tj. 1992 OSP w Goździe Lipińskim obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia. Uwieńczeniem tych obchodów jest oddanie do użytku nowej Strażnicy, która powstała dzięki dużemu wysiłkowi strażaków oraz społeczności całej wsi. W roku jubileuszowym skład osobowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe Lipińskim przedstawia się następująco:

Jurczuk Zygmunt                          - Prezes

Pintal Henryk                                - Naczelnik

Fusiarz Zbigniew                          - Z-ca Naczelnika

Kmieć Tadeusz                             - Sekretarz

Pych Edward                                 - Skarbnik

Magolan Jan                                  - Gospodarz

 

Oraz członkowie:

Lewkowicz Bronisław

Fus Longin

Mateja Czesław

Pintal Tadeusz

Lewkowicz Ludwik

Łaśko Kazimierz

Mateja Edmund

Pintal Jerzy

Łaśko Michał

Soja Michał

Fusiarz Henryk

Olszówka Marian

Kmieć Józef

Ćwikła Krzysztof

Żuk Zbigniew

Tryka Jerzy

Mateja Marek

Grab Julian

Lipiec Adam

Koguc Kazimierz

Sajkiewicz Zbigniew

Mamzer Mieczysław

Golik Jan

Kołodziej Jan

Mateja Józef

 

 

      W planach na przyszłość strażacy chcieliby uwzględnić z racji tej, że w nowej Strażnicy jest obszerny garaż wyposażenie jednostki w bojowy samochód gaśniczy , który bardziej usprawniłby możliwości szybszego podjęcia akcji gaszenia pożaru na terenie Gozdu Lipińskiego jak i poza jego terenem , oraz podejmowanie działań zapobiegawczych mających na celu skuteczniejszą ochronę dóbr, mienia i życia mieszkańców naszej wsi.

      W roku 1993 otrzymaliśmy używany samochód Star 26. Ze względu na stan techniczny tego samochodu jednostka OSP w 2000r. postanowiła pozyskać nowy samochód- uwieńczone to było sukcesem. W 2002r. jednostka obchodziła Jubileusz 50-lecia istnienia jak również otrzymała nowy samochód Star 266 o pojemności zbiornika na wodę 5000 litrów.

SKŁAD ZARZĄDU OSP RP W GOŹDZIE LIPIŃSKIM

 

 

 1. Prezes – Pintal Henryk
 2. V-ce Prezes – Naczelnik – 
 3. V-ce Prezes – 
 4. Z-ca Naczelnika – 
 5. Sekretarz –
 6. Skarbnik – 
 7. Kronikarz – 
 8. Gospodarz – 
 9. Członek Zarządu – 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1. Przewodniczący - Mateja Czesław

2. Sekretarz - Robert Dąbski

3. Członek - Soja Damian 

SKŁAD OSOBOWY OSP Gózd Lipiński w 2014r.

 

1. Pintal Henryk

2. Golik Janusz

3. Łata Wojciech

4. Mateja Marek

5. Kmieć Marcin

6. Proń Bogdan

7. Soja Henryk

8. Fusiarz Piotr

9. Pieczonka Radosław

10. Koguc Kazimierz

11. Kmieć Jacek

12. Grab Julian

13. Fusiarz Henryk

14. Jurczuk Tomasz

15. Kmieć Tadeusz

16. Jurczuk Andrzej

17. Socha Jakub

18. Grab Michał

19. Siek Mariusz

20. Bazan Grzegorz

21. Dołęski Krystian

22. Rębacz Paweł

23. Jaceczko Arkadiusz

24. Bazan Dariusz

26. Rębacz Leszek

 

SKŁAD ZARZĄDU OSP RP W GOŹDZIE LIPIŃSKIM

2016 - 2021

 

 1. Prezes – Pintal Henryk

 2. Naczelnik – Soja Henryk

 3. V-ce Prezes – Proń Bogdan

 4. Z-ca Naczelnika – Siek Mariusz

 5. Sekretarz – Grab Michał

 6. Skarbnik –Kmieć Tadeusz

 7. Kronikarz – Łata Wojciech

 8. Gospodarz – Socha Jakub

 9. Członek Zarządu – Dołęski Krystian

   

KOMISJA REWIZYJNA OSP:

 

1. Przewodniczący – Soja Damian

2. V-ce Przewodniczący – Rębacz Paweł

2. Sekretarz – Olszówka Piotr

 

 

 

logo_zosp.png

okladka_pozary_wewn._06.06.2017-02.png

druki2019.png