Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochotnicza Straż Pożarna - Biszcza Ochotnicza Straż Pożarna - Biszcza

OSP Wólka Biska

Czcionka:

KRONIKA

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Biskiej

 

 

Jednostka OSP w Wólce Biskiej powstała w lutym 1968 r. z inicjatywy mieszkańców wsi: Wólka Biska, Żary, Budziarze.

 

1. Mura Stefan

2. Szymanik Wincenty

3. Senczyna Jan

4. Maciocha Jan

5. Kuśmierz Jerzy

6. Cis Michał

7. Pyć Tadeusz

8. Wojtyło Bronisław

9. Tworek Jan

10. Bryła Józef

11. Bryła Julian

12. Skakuj Edward

 

Z pośród w/w druhów wybrany został pierwszy Zarząd OSP w składzie:

 

Prezes - Szymanik Wincenty

Naczelnik – Pyć Tadeusz

Z-ca Naczelnika – Bryła Julian

Skarbnik – Mura Stefan

Gospodarz – Bryła Józef

 

Jednostka OSP została zarejestrowana w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Biłgoraju 12 lutego 1986 roku, z której to otrzymała na swoje wyposażenie sprzęt gaśniczy tj. motopompę PO – 3, M – 800 z kompletem węży. W roku 1969 z inicjatywy Zarządu OSP rozpoczęto budowę remizy strażackiej, którą to ukończono i oddano do użytku w 1970 roku. Budowniczymi remizy byli strażacy i inni mieszkańcy wsi: Wólka Biska, Żary, Budziarze.

W roku 2002 jednostka OSP w Wólce Biskiej została wyposażona w samochód Gaśniczy m – ki „Żuk”.

 

Obecnie OSP w Wólce Biskiej jest jednostką typu S – 1

Stan osobowy to 22 strażaków, członków OSP.

 

Jednostka OSP ma w swoim użytkowaniu:

 

1. Działkę o powierzchni 0,57 ha, ogrodzona siatką drucianą

2. Remizo – świetlicę – jest to budynek murowany, kryty blachą

3. Samochód pożarniczy m –ki „Żuk”.

4. Motopompę PO – 3 i PO – 5.

5. Kompletne uzbrojenie dla sekcji gaśniczej.

6. 17 kpl. Mundurów wyjściowych.

7. 18 kpl. Mundurów bojowych.

 

Jednostka OSP w Wólce Biskiej działa na podstawie Statutu OSP i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie jako Stowarzyszenie pod nr KRS 0000204229

 

Skład Zarządu OSP RP w Wólce Biskiej

2006 – 2011

 

Prezes – Skakuj Mariusz

Naczelnik – Laszko Jan

Skarbnik – Tworek Jan

Sekretarz – Pyć Ireneusz

Gospodarz – Welc Jan

Członek Zarządu – Kowal Zbigniew

 

Od powstania OSP w Wólce Biskiej funkcję Prezesa OSP pełnili druhowie:

 

1. Szymanik Wincenty

2. Cis Michał

3. Cwikła Kazimierz

4. Maciocha Jan

5. Kutryn Stanisław

6. Tworek Jan

7. Skakuj Mariusz

8. Kuśmierz Mariusz

9. Laszko Jan – pełni obecnie

 

Funkcję Naczelnika pełnili druhowie:

 

1. Pyć Tadeusz

2. Laszko Jan

3. Kuśmierz Mariusz – pełni obecnie

 

 

 

 

 

Skład Zarządu OSP RP w Wólce Biskiej

2011 – 2016

 

1. Prezes – Mariusz Kuśmierz

2. V – ce Prezes - Naczelnik – Jan Laszko

3. V – ce Prezes – Norbert Mura

4. Z-ca Naczelnika – Sylwester Pyć

5. Sekretarz – Kazimierz Ćwikła

6. Skarbnik – Jan Tworek

7. Gospodarz – Jan Welc

 

 

Skład osobowy OSP Wólka Biska w 2013 r.

 

Kuśmierz Mariusz

Laszko Jan

Mura Norbert

Pyć Sylwester

Tworek Jan

Ćwikła Kazimierz

Welc Jan

Małysza Julian

Wróbel Robert

Senczyna Julian

Skakuj Mariusz

Pyć Ireneusz

Małysza Mirosław

Kowal Czesław

Welc Adam

Kowal Zbigniew

Ćwikła Rafał

Kołodziej Damian

Kozioł Krzysztof

Bogaczyński Krystian

 

Skład Zarządu OSP RP w Wólce Biskiej

2016 – 2021

 

1. Prezes- Jan Laszko

2. Wiceprezes – Naczelnik – Mariusz Kuśmierz

3. Wiceprezes – Sylwester Pyć

4. Z-ca Naczelnika – Mariusz Skakuj

5. Sekretarz – Kazimierz Ćwikła

6. Skarbnik – Jan Tworek

7. Gospodarz – Krystian Bogaczyński

 

Komisja Rewizyjna OSP

2016-2021

 

1. Przewodniczący – Robert Wróbel

2. Sekretarz – Czesław Kowal

3. Członek – Krzysztof Kozioł

 

 

 

logo_zosp.png

okladka_pozary_wewn._06.06.2017-02.png

druki2019.png